vädretifalun.se
3,4 °C | 98%
08:06
15:19
Prognos: Fine weather
Enkel Avancerad Rekord Grafer Dala
Högsta temperatur3,4 °Cvid 01:25
Lägsta temperatur3,1 °Cvid 03:10
Temperatur trend+0,1 °CRising
Upplevd temperatur1,3 °C

Högsta luftfuktighet98%vid 00:00
Lägsta luftfuktighet98%vid 00:00

Högsta lufttryck1018,63 hPavid 04:59
Lägsta lufttryck1017,31 hPavid 00:53
Lufttrycks trend-0,01 hPaSteady

Högsta vindby3,1 m/s/hrvid 05:16
Högsta medelvind1,8 m/s (F2)vid 05:11

Högsta regnintensitet0,0 mm/hrvid 00:00
Högsta timvisa regn0,2 mmvid 00:48
Regn denna månad20,4 mm
Regn detta år461,0 mm