vädretifalun.se
2,4 °C | 59%
06:22
17:55
Prognos: Partly cloudy with little temperature change.
Enkel Avancerad Rekord Grafer Dala
Högsta temperatur2,4 °Cvid 11:58
Lägsta temperatur-8,1 °Cvid 06:30
Temperatur trend1,0 °CRising
Upplevd temperatur-0,5 °C

Högsta luftfuktighet93%vid 05:22
Lägsta luftfuktighet59%vid 11:38

Högsta lufttryck1027,5 hPavid 11:31
Lägsta lufttryck1025,7 hPavid 01:15
Lufttrycks trend0,0 hPaSteady

Högsta vindby2,7 m/s/hrvid 09:42
Högsta medelvind1,3 m/s (F1)vid 09:42

Högsta regnintensitet0,0 mm/hrvid 00:00
Högsta timvisa regn0,0 mmvid 00:00
Regn denna månad0,2 mm
Regn detta år56,8 mm