vädretifalun.se
-0,5 °C | 83%
05:36
20:20
Prognos: Settled fine
Enkel Avancerad Rekord Grafer Dala
Högsta temperatur
vid 14:45, den 04 45 2014
33,4 °C
Lägsta temperatur
vid 08:38, den 15 38 2016
-27,1 °C

Högsta luftfuktighet
vid 02:57, den 10 57 2019
100 %
Lägsta luftfuktighet
vid 15:09, den 05 09 2016
17 %

Högsta regnintensitet
vid 21:21, den 17 21 2020
1645,8 mm/h
Högsta dagliga regn
Den 29 38 2018
30,0 mm
Högsta månatliga regn
oktober 2020
130,2 mm

Högsta vindby
vid 21:16, den 01 16 2019
18,3 m/s
Högsta vindhastighet
vid 15:40, den 13 40 2015
10,3 m/s

Högsta lufttryck
vid 10:07, den 28 07 2018
1047,38 hPa
Lägsta lufttryck
vid 09:13, den 10 13 2020
950,97 hPa