vädretifalun.se
-12,0 °C | 91%
08:47
14:49
Prognos: Fine, becoming less settled
Enkel Avancerad Rekord Grafer Dala
Högsta temperatur
vid 14:45, 2014-08-04
33,4 °C
Lägsta temperatur
vid 08:38, 2016-01-15
-27,1 °C

Högsta luftfuktighet
vid 02:57, 2019-02-10
100 %
Lägsta luftfuktighet
vid 15:09, 2016-05-05
17 %

Högsta regnintensitet
vid 21:21, 2020-02-17
1645,8 mm/h
Högsta dagliga regn
2021-08-01
46,2 mm
Högsta månatliga regn
augusti 2021
181,2 mm

Högsta vindby
vid 21:16, 2019-01-01
18,3 m/s
Högsta vindhastighet
vid 15:40, 2015-04-13
10,3 m/s

Högsta lufttryck
vid 10:07, 2018-02-28
1047,38 hPa
Lägsta lufttryck
vid 09:13, 2020-02-10
950,97 hPa